Muziekles

Met muzieklessen bij C.I.C.K. De Zwolse Muziekschool kom je verder! We hebben vele cursussen voor je. Je kiest voor De Zwolse Muziekschool omdat je op een leuke en ontspannen manier les krijgt van uitstekend opgeleide docenten. En de hoogte van het lesgeld bepaal je zelf omdat je kunt kiezen voor groepsles in een kleine groep of voor individueel les met een lesduur vanaf 20 minuten.

 • Gratis proefles aanvragen

  Gratis proefles aanvragen

   Kies je cursus

   * deze cursus heeft geen aparte proefles maar je kunt wel na de eerste les geheel opzeggen

   Hoeveel ervaring heb je?

   Voornaam

   Achternaam

   Plaats

   Telefoonnummer

   Mobiel nummer

   E-mailadres

   Geboortedatum

   Op welke dagen ben je beschikbaar

  Wij zijn ervan overtuigd dat het bezig zijn met muziek en het actieve musiceren een integraal onderdeel van onze samenleving moet zijn, omdat muziek niet alleen de emotionele en intellectuele ontwikkeling van kinderen bevordert, maar ook de harmonie in onze samenleving stimuleert.

  De educatieve programma’s zijn zorgvuldig aangepast aan de leeftijd-gerelateerde fysieke, mentale en emotionele aspecten van de ontwikkeling van kinderen.

  Kinderen leren hun moedertaal door informele interactie met anderen. In de ontwikkeling en het onderscheidend vermogen van het gehoor van kinderen vindt tussen het vierde en zesde levensjaar een kwalitatieve sprong plaats die zowel voor de ontwikkeling van de spraak als voor de muzikale vorming evenzeer van belang is.

  Het groepsonderwijs

  … is een wezenlijk onderdeel van De Zwolse Muziekschool en met name bij de Kleuter Muziek.

  De vorming van een positief leerklimaat, de interesse om iets nieuws te ervaren, en met al je zintuigen waar te nemen zijn de aspecten die in ons onderwijs voorop staan. Leerlingen met verschillende voorkennis en leerwijze ontwikkelen zich gemeenschappelijk, maar ook individueel. Door het leren van en met elkaar en door het enthousiasme dat door het samen spelen ontstaat ontdekken de leerlingen hun eigen muzikale talenten.

  Het bevorderen van creativiteit

  … is bij de pedagogiek van het muziekonderwijs essentieel.

  Grondige kennis van de regels van de muzikale systemen is de voorwaarde voor het uitvoeren van eigen muzikale ideeën. Improvisatie, arrangeren en andere creatieve technieken vullen het onderwijs aan. Daarbij worden verschillende muziekstijlen en tijdperken uitdrukkelijk als gelijkwaardig beschouwd. Leermethodes aangepast aan de leeftijd helpen de leerlingen het oefenen van begin af aan als plezierig te ervaren en hun leerdoelen spelenderwijs te bereiken

  Het principe “Leren met plezier” geeft de toon aan in De Zwolse Muziekschool.

  Naast de mogelijkheid voor groepsles kan er ook les worden genoten met maximale aandacht voor de individuele wensen van de leerling. Het maakt dan niet uit of je een beginnende leerling bent of al wat meer gevorderd. Ook kunnen we je voorbereiden voor een toelatingsexamen op het conservatorium.

  In het menu bovenaan zie je al onze cursussen. Wat het kost zie je op onze tarievenpagina.