Noten als letters achter elkaar: Muziek als taal – het werkt echt!

Enige tijd geleden had ik het genoegen een seminar met als onderwerp muziekles voor kinderen van 4 tot 10 jaar bij de Yamaha Music School in Hamburg te mogen volgen. De “Junior Music Course”. Naast specifieke informatie voor docenten kwamen er ook mooie anekdotes en wetenswaardigheden voorbij die ik graag deel in mijn blog.

Het aanleren van muziek aan kinderen van vier jaar gaat als het aanleren van de taal. Vader en moeder die kinderen woordjes aanleren herhalen steeds het hele woord. Bijvoorbeeld; het kind ziet een auto en de ouders herhalen het woord auto in de normale snelheid waarin wij spreken. Ze leren het kind niet eerst de letter A door te herhalen A..A…A..en dan de letter U en dan wordt het AU en dan de T en de O  en dan wordt het AUTO. Nee…we zeggen in één keer ‘auto’ en het kind zal het op een gegeven moment nazeggen. Soms zegt het kind het eerst een tijdje met een bijzondere uitspraak, wat de ouders dan vaak weer erg schattig vinden, maar op een gegeven moment gaat het goed en zo heeft het kind er een woord bijgeleerd.

De methode die in de Junior Music Course wordt gebruikt werkt net zo. Er wordt niet eerst de noot C aangeleerd door te herhalen C…C…C… en dan de volgende noot, en dan plakken we ze achter elkaar, eerst heel langzaam, enz. Nee, de kinderen leren gelijk een melodie en ook gelijk in het juiste tempo. Een voorzin en een nazin. Een A-deel en een B-deel totdat het liedje, gelijk in het juiste tempo, af is. En de kinderen mogen best fouten maken of zich eerst nog regelmatig vergissen, maar op een gegeven moment kunnen ze het en hebben ze er een nieuw liedje bijgeleerd.

En waarom werkt deze methode zo goed op deze leeftijd?

Omdat bij kinderen in hun vierde levensjaar, het leervenster, voor het aanleren van nieuwe woorden, maximaal open staat. (zie bijgevoegde grafiek). Anders gezegd: het aantal nieuwe woorden dat een kind leert is het grootst in het vierde levensjaar. Als we deze wetenschap ook gebruiken bij het aanleren van muziek bij kinderen van vier jaar, dan ontwikkelen ze zich maximaal en krijgen ze veel plezier in het maken van muziek.

No comments yet.

Geef een reactie