Concept muziek educatie

Yamaha Muziek Educatie

Het concept van de Yamaha muziek educatie is erop gericht dat de programma’s zorgvuldig worden aangepast aan de leeftijd-gerelateerde fysieke, mentale en emotionele aspecten van de ontwikkeling van kinderen.

Wij zijn ervan overtuigd dat het bezig zijn met muziek en het actief musiceren een integraal onderdeel van onze samenleving moet zijn, omdat muziek niet alleen de emotionele en intellectuele ontwikkeling van kinderen bevordert, maar ook de harmonie in onze samenleving stimuleert.

De volgende beginselen bepalen de lessen op de Yamaha muziekscholen:

De taalontwikkeling van kinderen

… geeft verschillende impulsen voor de opvatting en invulling van het onderwijs.

Kinderen leren hun moedertaal door informele interactie met anderen. In de ontwikkeling en het onderscheidend vermogen van het gehoor van kinderen vindt tussen het vierde en zesde levensjaar een kwalitatieve sprong plaats die zowel voor de ontwikkeling van de spraak als voor de muzikale vorming evenzeer van belang is.  

De Yamaha muziek educatie legt de nadruk op de leeftijds-specifieke muzikalisering van kinderen in de periode voordat ze naar school gaan, omdat deze fase van het leven voor de latere ontwikkeling van de muzikale en intellectuele vaardigheden van bijzonder belang is.

Het open groepsonderwijs

 ... is een wezenlijk onderdeel in het concept van de Yamaha muziek educatie.

 De vorming van een positief leerklimaat, de interesse om iets nieuws te ervaren, en met al je zintuigen waar te nemen zijn de aspecten die in ons onderwijs voorop staan. Leerlingen met verschillende voorkennis en leerwijze ontwikkelen zich gemeenschappelijk, maar ook individueel. Door het leren van en met elkaar en door het enthousiasme die door het samen spelen ontstaat ontdekken de leerlingen hun eigen muzikale talenten.    

Vele decennia praktijkervaring en de huidige stand in het onderzoek naar het leren zijn in het vormgeven van de onderwijs-processen ingebed. Ze maken individuele muzikale succesbelevingen mogelijk.

Het bevorderen van creativiteit

… is bij de pedagogiek van het Yamaha muziekonderwijs essentieel.

Grondige kennis van de regels van de muzikale systemen is de voorwaarde voor het uitvoeren van eigen muzikale ideeën. Improvisatie, arrangeren en andere creatieve technieken vullen het onderwijs aan. Daarbij worden verschillende muziekstijlen en tijdperken uitdrukkelijk als gelijkwaardig beschouwd. Leermethodes aangepast aan de leeftijd helpen de leerlingen het oefenen van begin af aan als plezierig te ervaren en hun leerdoelen spelenderwijs te bereiken

Het principe “Leren met plezier” geeft de toon aan in het Yamaha Music Point.