Author Archive | Eddy Lammers

producing / live electronics docent

Gijs van Lieshout
Gijs van Lieshout

Wij willen je helpen je muzikale doelstellingen te bereiken en doen er alles aan dat je je bij ons op je gemak voelt. We zijn zorgvuldig opgeleid voor onze onderwijsvaardigheden. Permanente bijscholing is vanzelfsprekend voor ons. De muziekschool is in het bezit van onze VOG (verklaring omtrent gedrag).

hobodocent

Marije Slot

Wij willen je helpen je muzikale doelstellingen te bereiken en doen er alles aan dat je je bij ons op je gemak voelt. We zijn zorgvuldig opgeleid voor onze onderwijsvaardigheden. Permanente bijscholing is vanzelfsprekend voor ons. De muziekschool is in het bezit van onze VOG (verklaring omtrent gedrag).

0

trompetdocent

Onze docenten willen je helpen je muzikale doelstellingen te bereiken en doen er alles aan dat je je bij ons op je gemak voelt. We zijn zorgvuldig opgeleid voor onze onderwijsvaardigheden. Permanente bijscholing is vanzelfsprekend voor ons. De muziekschool is in het bezit van onze VOG (verklaring omtrent gedrag).

Hoe de hersenen baat hebben bij het bespelen van een instrument.

Bijgevoegde video kwam ik tegen op het internet en vond dat hij zeer zeker toegevoegd moest worden aan mijn blog. Het sluit volledig aan bij het thema: ‘Muziek en de Mens’ en is het kijken meer dan waard!

“Als je naar muziek luistert worden verschillende gebieden van de hersenen met elkaar verbonden en geactiveerd. Maar bij het daadwerkelijk bespelen van een muziekinstrument ontstaat er iets wat kan worden beschouwd als een volledige lichaam en hersens ‘workout’. Wat is hier gaande? Anita Collins verklaart het vuurwerk wat afgaat in de hersenen van een musicus terwijl hij of zij speelt. Tegelijkertijd heeft ze de positieve lange termijn effecten onderzocht van deze mentale ‘workout’.”

Bekijk hier de video!

– Lesson by Anita Collins, animation by Sharon Colman Graham.-

playingandbrain01

0

Muzikale training ondersteunt de behandeling van dyslexie.

Muziek traint kanalen in de hersenen die een belangrijke rol spelen bij leren lezen. Tijdens de basisschool zijn de betrokken hersendelen sterk in ontwikkeling en daardoor extra gevoelig voor de training. Juist in deze periode kan muziek daarom optimaal bijdragen aan leesprestaties. Door de invloed op de ontwikkeling van het auditieve systeem raakt muzikale training bij kinderen aan primaire functies als luisteren, taalverwerving, leesvaardigheid en emotionele intelligentie. Muzikale training ondersteunt de behandeling van dyslexie. Deze trainingseffecten zijn laagdrempelig: ze treden al op bij extensieve muzikale activiteit. Intensievere muzikale training heeft nog bredere effecten, onder andere door verbeterde concentratie en een verhoogde integratie van hersendelen. Lees hier verder..

dyslexie

Het leerzaams wat deze jongen gaat doen?.. Muziekles volgen!

0

Baby’s zijn muzikaal!

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die vanaf de vierde levensmaand in een cursus actief met muziek bezig zijn geweest, een absoluut of relatief absoluut gehoor hebben ontwikkeld.

robbie voor facebook wkvdopv

Het is bewezen dat baby’s toonhoogtes kunnen onderscheiden en dat ze een sterk ritmisch gevoel hebben. Enkele maanden vóór de geboorte is hun gehoor al ontwikkeld en worden ze beïnvloed door geluiden van buitenaf. Zo huilen bijvoorbeeld Duitse baby’s anders dan baby’s in Frankrijk. Duitse baby’s huilen met de toon naar beneden en Franse met de toon omhoog. Dit komt doordat het gehoor van baby’s al 3 maanden voor de geboorte is ontwikkeld. Zij horen de intonatie van de taal van de moeder, nemen dat over, en dat komt tot uiting in het huilgedrag. Het gehoor van baby’s is dus vanaf de geboorte al sterk beïnvloedbaar.

Een college hierover is te zien bij de ‘Universiteit van Nederland’ waar Henkjan Honing dit wetenschappelijk onderbouwd en zich tegelijk afvraagt of dit verschijnsel ook voor dieren geldt. Leuk om te zien als je even tijd hebt 🙂

Klik hier om het college te volgen.

Het is gebleken dat als je kinderen een tweede taal wilt leren, je hier tussen de 4e en de 8e levensmaand het beste mee kunt beginnen. Zij kunnen zich dan later in deze tweede taal net zo makkelijk en natuulijk uitdrukken als in hun moedertaal. Als je ervan uitgaat dat muziek ook een taal is, en je vindt muziek in de opvoeding van je kinderen belangrijk, dan kun je het beste hier ook vanaf de 4e maand mee beginnen. Muzikaliteit is aangeboren maar je moet het wel vanaf het begin blijven activeren en verder ontwikkelen.   

 

0

Guitar Encounters

Guitar Encounters is de meest revolutionaire, allesomvattende en unieke lesmethode voor de elektrische gitaar op dit moment! Kijk voor alle info direct in het menu, links op deze pagina, onder de knop Elektrische gitaar. De methode is in Engeland geschreven en na jaren van ontwikkelen en verfijnen één van de populairste Yamaha-cursussen geworden. Wij hebben hiermee een geweldige primeur voor Nederland in handen! Vanaf het allereerste begin wordt er direct gewerkt met zogenaamde Play Alongs met hits van toen en nu in alle stijlen. Guitar Encounters is een groepslesmethode voor maximaal 8 leerlingen per groep. Vraag nu een GRATIS PROEFLES aan! De video van een proefles vind je hier.

GEKnipselvideoaaaGElokaal

0

Noten als letters achter elkaar: Muziek als taal – het werkt echt!

Enige tijd geleden had ik het genoegen een seminar met als onderwerp muziekles voor kinderen van 4 tot 10 jaar bij de Yamaha Music School in Hamburg te mogen volgen. De “Junior Music Course”. Naast specifieke informatie voor docenten kwamen er ook mooie anekdotes en wetenswaardigheden voorbij die ik graag deel in mijn blog.

Het aanleren van muziek aan kinderen van vier jaar gaat als het aanleren van de taal. Vader en moeder die kinderen woordjes aanleren herhalen steeds het hele woord. Bijvoorbeeld; het kind ziet een auto en de ouders herhalen het woord auto in de normale snelheid waarin wij spreken. Ze leren het kind niet eerst de letter A door te herhalen A..A…A..en dan de letter U en dan wordt het AU en dan de T en de O  en dan wordt het AUTO. Nee…we zeggen in één keer ‘auto’ en het kind zal het op een gegeven moment nazeggen. Soms zegt het kind het eerst een tijdje met een bijzondere uitspraak, wat de ouders dan vaak weer erg schattig vinden, maar op een gegeven moment gaat het goed en zo heeft het kind er een woord bijgeleerd.

De methode die in de Junior Music Course wordt gebruikt werkt net zo. Er wordt niet eerst de noot C aangeleerd door te herhalen C…C…C… en dan de volgende noot, en dan plakken we ze achter elkaar, eerst heel langzaam, enz. Nee, de kinderen leren gelijk een melodie en ook gelijk in het juiste tempo. Een voorzin en een nazin. Een A-deel en een B-deel totdat het liedje, gelijk in het juiste tempo, af is. En de kinderen mogen best fouten maken of zich eerst nog regelmatig vergissen, maar op een gegeven moment kunnen ze het en hebben ze er een nieuw liedje bijgeleerd.

En waarom werkt deze methode zo goed op deze leeftijd?

Omdat bij kinderen in hun vierde levensjaar, het leervenster, voor het aanleren van nieuwe woorden, maximaal open staat. (zie bijgevoegde grafiek). Anders gezegd: het aantal nieuwe woorden dat een kind leert is het grootst in het vierde levensjaar. Als we deze wetenschap ook gebruiken bij het aanleren van muziek bij kinderen van vier jaar, dan ontwikkelen ze zich maximaal en krijgen ze veel plezier in het maken van muziek.

0